Το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες υποδομές σε διαβούλευση

Σελίδα προς ενοικίαση

Ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Μεταφορών και Δημοσίων Έργων, δήλωσε ότι θα τεθεί σε διαβούλευση και θα επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες υποδομές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα τεθεί σε διαβούλευση, θα έχει κεντρικές επιλογές, ένα κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων, θα επιβάλλει την υποχρεωτική σύνταξη μελέτης εφαρμογής για όλα τα έργα, τη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου με επιστημονικό προσωπικό και υποδομές, τροποποιήσεις στο σύστημα δημοπράτησης, μελέτης και κατασκευής των έργων.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του νέου προγράμματος δημόσιων υποδομών θα είναι η συμβολή του στην έξοδο από την κρίση και την ύφεση, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι το 55% των δαπανών σε δημόσιες υποδομές επιστρέφει στα δημόσια ταμεία. Απαιτείται η δημιουργία δομών στρατηγικού σχεδιασμού, η υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και αξιοκρατίας και η θέσπιση θεσμικών και διαδικαστικών αλλαγών για την επιτάχυνση της υλοποίησης των δημοσίων έργων.

Χαρακτηριστικά, σήμερα για ένα περιβαλλοντικό έργο όπως δίκτυα αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας, βιολογικοί σταθμοί, απαιτούνται επτά χρόνια.

Η έμφαση δίνεται πλέον στα μικρά και μεσαία έργα ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Leave a Comment