καθαρισμός βόθρου

Επεξεργασία λυμάτων

Η Ιστοσελίδα Πωλείται ή Ενοικιάζεται Σήμερα τα ύδατα που χρησιμοποιούνται είτε ως πόσιμο νερό, είτε με διάφορες άλλες χρήσεις, κατασκευές, γεωργία, άλλους σκοπούς σε κατοικίες (τουαλέτες, λουτρά, ντους, κουζίνες, νεροχύτες), σε ιδρύματα, νοσοκομεία, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί υποβάθμιση της ποιότητάς τους ως αποτέλεσμα της εισαγωγής μολυσματικών συστατικών. Οργανικά απόβλητα, αιωρούμενα στερεά, βακτηρίδια, νιτρικά […]