δημόσιες υποδομές

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες υποδομές σε διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα Πωλείται ή Ενοικιάζεται Ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Μεταφορών και Δημοσίων Έργων, δήλωσε ότι θα τεθεί σε διαβούλευση και θα επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες υποδομές. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα τεθεί σε διαβούλευση, θα έχει κεντρικές επιλογές, ένα κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων, θα επιβάλλει την υποχρεωτική […]