Αποφράξεις Αττικής » Μυοκτονίες στην Αθήνα

Μυοκτονίες στην Αθήνα

Μυοκτονίες στην Αθήνα

Οι μυοκτονίες γίνονται για την εξόντωση τρωκτικών όπως είναι τα ποντίκια και οι αρουραίοι σε κατοικίες, επαγγελματικούς και βιοτεχνικούς χώρους. Τα ποντίκια είναι φορείς σοβαρών νοσημάτων όπως είναι η λεπτοσπείρωση, ο τύφος, η σαλμονέλωση, η λεϊσμανίαση και άλλα.

Η μετάδοση μπορεί να γίνει με άμεση επαφή μέσω του δέρματος, είτε από τη λήψη τροφών που έχουν μολυνθεί από περιττώματα ή τρίχες ή μέσω άλλων παράσιτων όπως οι ψύλλοι και οι κοριοί.

Επιπλέον προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές σε εμπορεύματα, αποθήκες τροφίμων και υφασμάτων, σοδειές σε καλλιέργειες, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικούς αγωγούς, ξύλινες κατασκευές και γενικώς σε οποιοδήποτε τρόφιμο και υλικό υπάρχει.

Η παρουσία των τρωκτικών γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους όταν παρατηρηθούν ζημιές σε τρόφιμα και αντικείμενα, όταν βρεθούν ζωντανά ή νεκρά ποντίκια ή περιττώματα τους.

Πώς γίνεται η μυοκτονία?

Η καταπολέμηση τους είναι πολύπλοκη και μπορεί να γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία που αναλαμβάνουν μυοκτονίες.

Συνήθως γίνεται μία επιθεώρηση του χώρου που έχει καταληφθεί από τρωκτικά και στη συνέχεια ακολουθείται το σχέδιο εξόντωσης τους.

Ερευνώνται οι πιθανές φωλιές και τα περάσματα τους και τοποθετούνται τα σχετικά τρωκτικοκτόνα δολώματα μέσα σε παγίδες που τα προσελκύουν και παράλληλα προστατεύουν και τα άλλα ζώα όπως είναι οι γάτες και οι σκύλοι.

Αφού τοποθετηθούν στα διάφορα σημεία του χώρου θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα για να διαπιστώνεται αν υπάρχουν νεκρά ζώα και αν το δόλωμα έχει φαγωθεί. Ανάλογα με τα ευρήματα συνεχίζεται ή τροποποιείται το σχέδιο μυοκτονίας.

Για να περιοριστεί όσο το δυνατόν η πιθανότητα να εισβάλλουν τρωκτικά σε ένα χώρο, υπάρχουν κάποια βασικά μέτρα πρόληψης στο βαθμό του εφικτού.

Συνεργεία μυοκτονιών

Για παράδειγμα η διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης ενός χώρου, το κλείσιμο ανοιγμάτων και ρωγμών, η σωστή φύλαξη τροφίμων και γενικώς οτιδήποτε μπορεί να αποκλείσει την είσοδο τους ή να εμποδίσει την προσέλκυση τους.

Ωστόσο, όταν χρειαστεί κάποιος μία μυοκτονία θα πρέπει να προσλάβει ένα πιστοποιημένο από την Πολιτεία συνεργείο που έχει την σχετική άδεια και χρησιμοποιεί πιστοποιημένα προϊόντα εξόντωσης, εγκεκριμένα και ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι μυοκτονίες είναι απαραίτητες και σε περιπτώσεις που έχουμε αποφράξεις βόθρων. Είναι γνωστό ότι σε βόθρους και σωληνώσεις που υπάρχει στασιμότητα υδάτων και λυμάτων φωλιάζουν τρωκτικά και έντομα.

Διαβάστε περισσότερα για τις τεχνικές μυοκτονίας

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2015