Category Archives: Blog

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες υποδομές σε διαβούλευση

Ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Μεταφορών και Δημοσίων Έργων, δήλωσε ότι θα τεθεί σε διαβούλευση και θα επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες υποδομές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα τεθεί σε διαβούλευση, θα έχει κεντρικές επιλογές, ένα κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων, θα επιβάλλει την υποχρεωτική σύνταξη μελέτης εφαρμογής για όλα τα έργα, τη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου με επιστημονικό προσωπικό και υποδομές, τροποποιήσεις στο σύστημα δημοπράτησης, μελέτης και κατασκευής των έργων.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του νέου προγράμματος δημόσιων υποδομών θα είναι η συμβολή του στην έξοδο από την κρίση και την ύφεση, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι το 55% των δαπανών σε δημόσιες υποδομές επιστρέφει στα δημόσια ταμεία. Απαιτείται η δημιουργία δομών στρατηγικού σχεδιασμού, η υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και αξιοκρατίας και η θέσπιση θεσμικών και διαδικαστικών αλλαγών για την επιτάχυνση της υλοποίησης των δημοσίων έργων.

Χαρακτηριστικά, σήμερα για ένα περιβαλλοντικό έργο όπως δίκτυα αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας, βιολογικοί σταθμοί-, απαιτούνται επτά χρόνια.

Η έμφαση δίνεται πλέον στα μικρά και μεσαία έργα ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Published by:

Δήμος Αίγινας: Απόφραξη φρεατίων

Blog

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας συζητήθηκε η τεχνική έκθεση του Επόπτη Δημόσιας Υγείας σχετικά με την απόφραξη 70 φρεατίων κατά μήκος της παραλίας και σε κάθετους δρόμους της. Έργο που ανέρχεται στα 2.398 ευρώ με ΦΠΑ.

Δήμος Αίγινας

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής θεώρησαν υπέρογκο το κόστος καθαρισμού με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, ας σημειωθεί ότι πέρυσι ο καθαρισμός των φρεατίων έγινε με κόστος 60 ευρώ/φρέατιο, ενώ φέτος η προσφορά ήταν 27 ευρώ/φρεάτιο.

Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου.

Published by:

Πως κάνουμε έλεγχο της υδραυλικής εγκατάστασης στο σπίτι μας

Blog

Συμβουλές που μας γλιτώνουν χρήματα από την πρόληψη μεγαλύτερων ζημιών

Έλεγχος νεροχύτη

ελεγχος σωληνωσεων
Γεμίζουμε και τις δύο γούρνες του νεροχύτη με νερό και απελευθερώνουμε συγχρόνως και τα 2 πώματα ώστε να τρέξει πάρα πολύ νερό στην αποχέτευση. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγξουμε αν παρουσιάζονται διαρροές ή βουλώματα που δεν είχαμε παρατηρήσει, αλλά και προβλήματα στον καταστροφέα σκουπιδιών αν έχουμε εγκατεστημένο.

Αν υπάρχει πρόβλημα φραξίματος σε κάποιο σημείο της αποχέτευσης, το νερό θα επιστρέψει στη γούρνα που δεν υπάρχει καταστροφέας.

Οι παλιοί γαλβανισμένοι σωλήνες αποχέτευσης συσσωρεύουν ιζήματα στο εσωτερικό τους και μειώνουν την εσωτερική διάμετρο χρόνο με το χρόνο ώσπου οι συνδέσεις να παρουσιάσουν μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα εκροής. Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πρέπει να αντικατασταθούν οι σωλήνες που κοστίζει αρκετά.

Η δοκιμή στο νεροχύτη μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα σε άλλα σημεία γιατί το νερό αναγκάζεται να επιστρέψει σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης, στα σιφόν της τουαλέτας του ισόγειου αν το σπίτι μας είναι διώροφο, στους υπόγειες σωληνώσεις, στα σιφόν του μπάνιου και άλλα κατώτερα σημεία. Θα πρέπει να τα ελέγξουμε όλα για ενδεχόμενες βλάβες που θα παρουσιάσουν στο κάτω πάτωμα και να επιδιορθώσουμε ανάλογα.

Έλεγχος υπόγειων σωληνώσεων

Όταν βουλώσουν οι υπόγειες σωληνώσεις είναι πηγή μεγάλης αναστάτωσης για κάθε ιδιοκτήτη. Όταν βουλώσουν οι υπόγειοι σωλήνες τότε το νερό από ψηλότερες εγκαταστάσεις θα βγαίνει από τη χαμηλότερη έξοδο, κάποιο σιφόν δηλαδή. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι το πρόβλημα είναι στο σιφόν αλλά κάπου αλλού και θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος. Απλώς το πρόβλημα παρουσιάζεται εκεί λόγω της ιδιότητας της κίνησης του νερού.

Έλεγχος τουαλέτας

Στεκόμαστε επάνω από τη λεκάνη με τα πόδια μας δεξιά και αριστερά. Δίνουμε ένα ελαφρό σπρώξιμο με τις κνήμες μας για να ελέγξουμε ότι δεν κουνιέται καθόλου. Εάν κουνιέται η λεκάνη τότε σίγουρα θα παρουσιάσει κάποια διαρροή αργά ή γρήγορα και χρειάζεται άμεσα στερέωση.

Τραβάμε το καζανάκι αρκετές φορές και ελέγχουμε εμπρός, πίσω και στο πλάι κάτω από τη λεκάνη για διαρροές. Αν η λεκάνη φράζει συχνά, τότε χρειάζεται αλλαγή. Εδώ χρειάζεται μια έρευνα αγοράς για τη νέα λεκάνη που έχει καλές δυνατότητες απορροής.

Published by:

Επεξεργασία λυμάτων

Blog

Σήμερα τα ύδατα που χρησιμοποιούνται είτε ως πόσιμο νερό, είτε με διάφορες άλλες χρήσεις, κατασκευές, γεωργία, άλλους σκοπούς σε κατοικίες (τουαλέτες, λουτρά, ντους, κουζίνες, νεροχύτες), σε ιδρύματα, νοσοκομεία, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί υποβάθμιση της ποιότητάς τους ως αποτέλεσμα της εισαγωγής μολυσματικών συστατικών. Οργανικά απόβλητα, αιωρούμενα στερεά, βακτηρίδια, νιτρικά και φωσφορικά άλατα είναι ρύποι που πρέπει να αφαιρούνται από τα ύδατα προορισμένα για τις ανωτέρω χρήσεις.

Για να γίνει αποδεκτή για επαναχρησιμοποίηση ή για επιστροφή στο περιβάλλον, η συγκέντρωση των προσμείξεων πρέπει να μειωθεί σε ένα μη-επιβλαβές επίπεδο, συνήθως ακολουθώντας ένα πρότυπο που προβλέπει ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η επεξεργασία των λυμάτων πρέπει να εκτελείται όσο το δυνατό κοντύτερα στο σημείο όπου δημιουργούνται (σε σηπτικές δεξαμενές, βιο-φίλτρα ή αερόβια συστήματα επεξεργασίας), ή να συλλέγονται και να μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων και των αντλιοστασίων σε μια δημοτική μονάδα επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των λυμάτων, είναι η διαδικασία της απομάκρυνσης ρυπαντών από τα βιομηχανικά ή οικιακά λύματα, τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα. Το έργο της επεξεργασίας ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ανατίθεται σε μηχανικούς περιβάλλοντος.

Οι μηχανικοί περιβάλλοντος χρησιμοποιούν ένα εύρος τεχνητών και φυσικών συστημάτων για να εκτελέσουν την επεξεργασία, χρησιμοποιώντας φυσικές, χημικές, βιολογικές μεθόδους και επεξεργασίας ιλύος. Ο στόχος είναι η παραγωγή ενός ρεύματος αποβλήτων (ή επεξεργασμένων λυμάτων) και στερεών αποβλήτων ή ιλύος κατάλληλο για την αποβολή του ή την επαναχρησιμοποίηση πίσω στο περιβάλλον. Το υλικό αυτό είναι συχνά οριστικά μολυσμένο από πολλές τοξικές οργανικές και ανόργανες ενώσεις.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων καθορίζονται από (1) τη φύση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που μεταφέρονται σε αυτά από τους υπονόμους, και (2) από το ποσοστό της θεραπείας που απαιτείται για τη διατήρηση ή / και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων όγκων νερού που γίνονται αποδέκτες των λυμάτων.

Οι απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας συνήθως εκβάλλονται αραιωμένες σε ποτάμια, λίμνες ή εκβολές ποταμών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ορισμένους τύπους άρδευσης (όπως γήπεδα γκολφ), μεταφέρονται σε λιμνοθάλασσες όπου εξατμίζονται, ή απορρίπτονται μέσω υποβρυχίου (υποβρύχιες εκβολές) στον ωκεανό. Ωστόσο, οι εκροές από έργα επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των υδατικών συστημάτων που τα δέχονται.

Ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων είναι βασικά ένα σύστημα που βασίζεται στη χρήση του οξυγόνου / αέρα σε δεύτερη φάση επεξεργασίας (βιολογική αποσύνθεση της οργανικής ύλης).

Αερόβια επεξεργασία

Το σύστημα οξυγόνου / αέρα τροφοδοτείται συνεχώς στο Βιολογικό αντιδραστήρα είτε με άμεσο επιφανειακό σύστημα αερισμού κινούμενο από αντλίες είτε μέσω συστήματος βυθισμένου συστήματος διαχεόμενου αερισμού με φυσητήρες αέρα για την παροχή αέρα μέσω διαχυτών. Η αερόβια κατάσταση οδηγεί σε πλήρη οξείδωση της οργανικής ύλης σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό, άζωτο κλπ εξαλείφοντας έτσι το πρόβλημα οσμής που προκαλείται λόγω της ελλιπούς οξείδωσης. Επίσης η παροχή αέρα βοηθά στην ομοιόμορφη και αποτελεσματική ανάμειξη στο εσωτερικό της δεξαμενής.

Αναερόβια επεξεργασία

Εκτελείται μερική αποσύνθεση των λυμάτων σε κλειστούς βιολογικούς αντιδραστήρα με απουσία αέρα που οδηγεί σε μείωση της οργανικής ύλης σε μεθάνιο, υδρόθειο, διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ. και χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία ιλύος λυμάτων και οργανικών απορριμμάτων, διότι μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον όγκο και την μαζική εισροής υλικού.

Διαβάστε περισσότερα για την επεξεργασία των λυμάτων

Published by:

Βουλωμένη αποχέτευση

Blog

apofraxeis

Το ντους ή μπανιέρα είναι από τα πρώτα σημεία που πρέπει να επιθεωρήσετε αν υποπτεύεστε ότι βούλωσε η αποχέτευση.

Οι αποχετεύσεις είναι τα πρώτα σημεία της εγκατάστασης που επηρεάζονται από το βούλωμα. Αυτό συμβαίνει επειδή το βούλωμα της αποχέτευσης βρίσκεται χαμηλότερα από το νεροχύτη. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί πολύ πριν το νεροχύτη.

Προβλήματα προκύπτουν για πολλούς λόγους, π.χ. τρίχες που πέφτουν ή η χρήση σαπουνιών και σαμπουάν. Όλα αυτά τα σωματίδια τείνουν να δημιουργούν πυκνές αποθέσεις με το χρόνο που καταλήγουν σε φραγμένες αποχετεύσεις.

Published by: