Αποφράξεις Αττικής » Αντληση λυματων

Αντληση λυματων

Άντληση και μεταφορές λυμάτων

Οι αντλήσεις λυμάτων και υδάτων προσφέρονται τόσο σε κατοικίες όσο και σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους. Με βυτία έως τριάντα κυβικά περιστροφικές αλλά και υποβρύχιες αντλίες λυμάτων, αντλούμε τα λύματα από υπόγειους χώρους και καθαρίζουμε τα φρεάτια καθώς και τους βόθρους με υδροβολές.
Έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης ακόμη και σε δύσβατες περιοχές για απρόσκοπτη άντληση των λυμάτων και γρήγορη λύση στο πρόβλημα.

Λύματα

Τα λύματα πρέπει να οδεύονται στον αγωγό αποχέτευσης και τα όμβρια στην αποχέτευση ομβρίων. Δυστυχώς, οι βασικοί αυτοί κανόνες δεν εφαρμόζονται. Τα όμβρια οδηγούνται στην αποχέτευση με συνέπεια να πλημμυρίζει και να φράζει εύκολα. Επίσης στην Ελλάδα έχουμε πολλά ισόγεια και υπόγεια διαμερίσματα που δεν υποστηρίζονται από δεξαμενές συγκέντρωσης λυμάτων και ομβρίων καθώς και από αντλίες που να επεμβαίνουν πάνω από το ανώτατο όριο πλημμύρας.

Αντλήσεις υδάτων

Οι αντλήσεις και αποστράγγιση υδάτων από πλημμύρες, όμβρια ύδατα, φραγμένα φρεάτια και υπόγεια με υποβρύχιες αντλίες.
Επίσης προσφέρονται υπηρεσίες αποφράξεων για βόθρους και αποχευτεύσεις.

Εγγυημένο αποτέλεσμα.

Περισσότερα για τα λύματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.